Trang chủ Tin tức KHOA KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

KHOA KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

31/12/2023 - 11:22

Ngày 27 tháng 12 tại Khoa Kiến trúc – công trình, theo Quyết định của Hiệu trưởng trường đại học Phương Đông, hai Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường đã họp đánh giá và nghiệm thu hai đề tài NCKH của giảng viên.

– Hội đồng ngành Kỹ thuật Xây dựng do PGS.TS. Hoàng Như Tầng làm Chủ tịch, đã họp đánh giá đề tài: Xác lập quy trình kiểm định hiện trạng chất lượng công trình, làm căn cứ lập phương án phá dỡ, giải phóng mặt bằng,
Đề tài do ThS. Vũ Chung Hiếu – GV ngành Kỹ thuật Xây dựng thực hiện.

– Hội đồng liên ngành Kinh tế Xây dựng và Giao thông do GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trục làm Chủ tịch, đã họp đánh giá đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT ở Việt Nam.
Đề tài do ThS. Nguyễn Ngọc Long – GV ngành Kinh tế Xây dựng thực hiện.

 

Các hội đồng đã đánh giá hai đề tài được thực hiện nghiêm túc, khối lượng đầy đủ theo cam kết, nội dung đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo tại Khoa và có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bên liên quan.

Kết quả: Các hội đồng đồng ý nghiệm thu cả hai đề tài NCKH.

Chúc mừng ThS. Vũ Chung Hiếu và ThS. Nguyễn Ngọc Long 💐💐💐

————————————————————————-
Năm 2024, khoa Kiến trúc – công trình tiếp tục đăng ký 3 đề tài NCKH cấp Trường trong các lĩnh vực Xây dựng, Môi trường đô thị, Hạ tầng đô thị.

Hàng năm, Khoa đều xuất bản Tuyển tập NCKH của GV, với hàng chục công trình khoa học có chất lượng được tuyển chọn.

Thông tin liên hệ:
TS.KTS. Hồ Hải Nam – Trợ lý khoa học Khoa KT-CT, email: hohainam@gmail.com