Trang chủ dai hoc

Bài viết với từ khoá: dai hoc

19/11/2023
Tháng 11/2023, Khoa Kiến trúc công trình đã thực hiện xuất bản Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2023. Tuyển tập bao gồm 25 bài viết nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực: Kiến trúc và Văn hóa, Bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc, Quy hoạch, […]
  • Khoa Kiến trúc – công trình Trường Đại học Phương Đông bắt đầu nhận đăng ký xét tuyển Hệ Đại học chính quy bằng Học bạ THPT. Các bạn có thể đăng ký bằng cả hình thức online hoặc offline.