Trang chủ dai hoc

Bài viết với từ khoá: dai hoc

06/08/2022
KIẾN TRÚC SƯ – NGƯỜI KIẾN TẠO SỰ SỐNG CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH.  🎯 Ngành học hiếm hoi có sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật với mục đích sáng tạo nên những công trình bền vững, có tính thẩm mỹ thời đại nhưng vẫn căng tràn sức sống. ️ 🎯 Là sự […]
  • Khoa Kiến trúc – công trình Trường Đại học Phương Đông bắt đầu nhận đăng ký xét tuyển Hệ Đại học chính quy bằng Học bạ THPT. Các bạn có thể đăng ký bằng cả hình thức online hoặc offline.