Trang chủ Tin tức TUYỂN TẬP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023 CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH

TUYỂN TẬP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023 CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH

19/11/2023 - 8:54

Tháng 11/2023, Khoa Kiến trúc công trình đã thực hiện xuất bản Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2023. Tuyển tập bao gồm 25 bài viết nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực: Kiến trúc và Văn hóa, Bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc, Quy hoạch, môi trường và phát triển đô thị, Công nghệ – kỹ thuật xây dựng, Kinh tế & quản lý xây dựng. Đây là các nghiên cứu, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tham luận báo cáo tại các hội thảo trong năm 2023 của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia đầu ngành tại các Viện nghiên cứu, cơ quan chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với Khoa trong công tác đào tạo và  nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh mục tiêu là kênh thông tin hoạt động khoa học của các giảng viên, Tuyển tập còn là minh chứng về hoạt động khoa học thường xuyên của đơn vị đào tạo, đáp ứng yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục đại học của khoa Kiến trúc công trình.

Phiên bản trực tuyến Tuyển tập NCKH 2023 của khoa Kiến trúc –công trình có thể xem chi tiết và download bằng mã QR hoặc link sau: https://bit.ly/46c2nFc