Trang chủ Tin tức HỘI THẢO: ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG BIM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG – KINH TẾ XÂY DỰNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

HỘI THẢO: ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG BIM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG – KINH TẾ XÂY DỰNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

10/11/2022 - 9:46

Sáng ngày 31/10/2022, Khoa Kiến trúc – công trình đã phối hợp với Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức hội thảo về đào tạo ứng dụng BIM trong chương trình đại học.

Trong kỷ nguyên “Big Data” (dữ liệu lớn), công nghệ BIM (mô hình hóa thông tin công trình) đã thay đổi các phương pháp thiết kế truyền thống, sử dụng những khái niệm, nền tảng thiết kế mới để tái cấu trúc quy trình thiết kế, xây dựng và quản lý dự án. BIM là phương pháp thể hiện theo dạng thông số các thành phần của công trình, sử dụng phần mềm máy tính để xây dựng mô hình kỹ thuật trực quan ba chiều, cung cấp dữ liệu cho các bên liên quan trong dự án xây dựng. BIM giúp các nhà thiết kế, quản lý xây dựng kiểm soát trước và trong quá trình xây dựng, phân tích và đánh giá từng giai đoạn của vòng đời công trình, bao gồm giai đoạn thiết kế nội thất, giai đoạn thi công, giai đoạn hoàn thiện và giai đoạn bảo trì.

Trong xu thế ứng dụng BIM ngày càng rộng rãi, Hội thảo giúp các giảng viên, sinh viên tiếp cận, cập nhật những thông tin hữu ích về BIM và các nội hàm / công cụ / phần mềm liên quan. Hội thảo cũng cung cấp những thông tin cần thiết để Khoa điều chỉnh chương trình đào tạo định kỳ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động chất lượng cao của ngành Xây dựng.

Hội thảo là một trong những sự kiện chào mừng 25 năm thành lập Khoa Kiến trúc – công trình (1997-2022).