Ngành Kiến trúc công trình

NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Về kiến thức và kỹ năng: Sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tiễn, có khả năng thiết kế, quản lý thiết kế xây dựng, thi công các loại hình công trình kiến trúc
  • Về thái độ và đạo đức: Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt ,tích lũy kỹ năng sống, trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc nhóm, phương pháp làm việc khoa học
  1. Nội dung chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ: 155-170 tín chỉ (chưa bao gồm GDTC và GDQP) Chương trình đào tạo Kiến trúc bao gồm 02 chuyên ngành:

  • Kiến trúc Phương Đông
  • Kiến trúc công trình

Văn bằng tốt nghiệp: theo hệ thống văn bằng Quốc gia do Bộ Giáo dục quản lý

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Kiến trúc sư