Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên chương trình:     Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (5258020101)

Trình độ đào tạo:      Đại học

Ngành đào tạo:         Kỹ thuật công trình xây dựng (Mã số: 52580201)

Hình thức đào tạo:   Chính quy

Thời gian đào tạo:    4,5 năm

  1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các nguyên lý của khoa học, toán học, cơ học và quản lý vào việc quy hoạch, thiết kế và xây dựng các công trình. Chương trình bao gồm việc cung cấp các kiến thức về kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, các nguyên lý kết cấu, phân tích hiện trường, thiết kế với sự trợ giúp của máy tính, đánh giá và thử nghiệm, xử lý các số liệu về địa chất, thủy văn, vật liệu… Cung cấp các kiến thức về truyền thông đồ họa, về lập và thực hiện các hợp đồng, về quản lý dự án, áp dụng các QP&TC, luật xây dựng và luật kinh tế thích hợp.

  1. Nội dung chương trình đào tạo:

Văn bằng tốt nghiệp: theo hệ thống văn bằng Quốc gia do Bộ Giáo dục quản lý

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư

    3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Tổng số tín chỉ toàn khóa: 158 Tín chỉ (TC), chưa  kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 TC) và Giáo dục quốc phòng (8 TC).