Chuyên ngành Kiến trúc nội thất

CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC NỘI THẤT

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 05 năm

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Về kiến thức và kỹ năng: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về mỹ học, văn hóa, luật phối cảnh, lịch sử thiết kế nội thất, nguyên lý thiết kế nội thất, nhân trắc học, vật liệu, âm thanh và ánh sáng các hệ thống đồ án thiết kế đồ đạc, nhà ở, cửa hàng, văn phòng, khách sạn… Sinh viên tốt nghiệp ngành này có khả năng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật liên quan đến thiết kế nội – ngoại thất; có thể thiết kế nội thất hoàn chỉnh; tổ chức thi công các hạng mục của công trình nội – ngoại thất theo những phong cách khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại.
  • Về thái độ và đạo đức: Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt ,tích lũy kỹ năng sống, trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc nhóm, phương pháp làm việc khoa học.
  1. Nội dung chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ: 155-170 tín chỉ (chưa bao gồm GDTC và GDQP)

Văn bằng tốt nghiệp: theo hệ thống văn bằng Quốc gia do Bộ Giáo dục quản lý

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Cử nhân thiết kế nội thất