Trang chủ Chưa được phân loại
Chưa được phân loại
19/11/2023
Tháng 11/2023, Khoa Kiến trúc công trình đã thực hiện xuất bản Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2023. Tuyển tập bao gồm 25 bài viết nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực: Kiến trúc và Văn hóa, Bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc, Quy hoạch, […]