Trang chủ Chưa được phân loại TUYỂN TẬP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH

TUYỂN TẬP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH

26/11/2022 - 9:30

Kể từ khi được thành lập năm 1997, hàng năm Khoa Kiến trúc- công trình đã liên tục tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Khoa và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như chất lượng đào tạo của giảng viên và sinh viên. Trong 10 năm gần đây, các tuyển tập Nghiên cứu khoa học của Khoa đã giới thiệu trên 500 bài báo khoa học, báo cáo tổng hợp nghiên cứu của giảng viên, 151 báo cáo nghiên cứu của sinh viên. Nhiều bài trong đó đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, nhiều giảng viên được mời báo cáo tham luận trong các hội thảo uy tín trong nước và quốc tế.

Tháng 11/2022, Khoa Kiến trúc công trình tiếp tục thực hiện xuất bản Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2022. Tuyển tập bao gồm 19 bài viết và nghiên cứu thuộc 4 lĩnh vực: Kiến trúc & Bảo tồn di sản kiến trúc, Quy hoạch & môi trường đô thị, Công nghệ – kỹ thuật xây dựng, Kinh tế & quản lý xây dựng. Đây là các nghiên cứu, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tham luận báo cáo tại các hội thảo của giảng viên cơ hữu của Khoa và giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia đầu ngành tại các Viện nghiên cứu, cơ quan chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với Khoa trong công tác đào tạo và  nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh mục tiêu là kênh thông tin hoạt động khoa học của các giảng viên, tạo môi trường khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt học thuật cho đội ngũ giảng viên, sinh viên, Tuyển tập NCKH 2022 còn là một ấn phẩm để giới thiệu, quảng bá công tác đào tạo nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Kiến trúc- công trình. Đồng thời, đây sẽ là minh chứng về hoạt động khoa học thường xuyên của đơn vị đào tạo, đáp ứng yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Phiên bản trực tuyến Tuyển tập NCKH 2022 của khoa Kiến trúc –công trình có thể xem chi tiết và download tại đường link sau: bit.ly/3URkdZ9